อุทยานแห่งชาติพุเตย มหัศจรรย์ป่าสนสองใบ สุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 198,422 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีและวนอุทยานถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี? มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารด้านการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี?? บนยอดเขามีป่าสนสองใบหลายพันต้นและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

จุดที่น่าสนใจของอุทยานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามสถานที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานดังนี้

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 (พุเตย) บ้านป่าขี? อำเภอด่านช้าง? หากเดินทางจากเส้นทางหลวงหมายเลข 333? จะเห็นป้ายไปอุทยานแห่งชาติพุเตยอีก? 18 กิโลเมตรจะถึงที่หน่วยพิทักษ์นี้ก่อน? จากจุดนี้มีพื้นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์พักแรมได้? มีนิทรรศการเกี่ยวกับป่าไม้สำหรับผู้สนใจ

  • ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง เดินทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 (พุเตย) ไปประมาณ? 12 กิโลเมตร
  • ศาลเลาด้า ตั้งอยู่ระหว่างทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 (พุเตย) ไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย??? สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินเลาด้าแอร์ตกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2534 มีผู้เสียชีวิต 223 คน
  • ป่าสนสองใบธรรมชาติ อยู่บนเทือกเขาพุเตย ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่1(พุเตย) ประมาณ 12 กิโลเมตร? สามารถเดินทางไปได้โดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วเดินเท้าต่อเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินจะผ่านจุดชมวิว และผ่านเนินสนสองใบ สามารถพักค้างคืนกางเต็นท์ได้บริเวณป่าสนสองใบ
  • ต้นปรงยักษ์ อยู่บนเทือกเขาพุเตย เจริญเติบโตขึ้นผสมกับสนสองใบ อายุประมาณ 200?300 ปี สูง? 6-8 เมตร
  • น้ำตกตะเพินคี่ อยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ 51 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย บ้านห้วยหินดำ 33 กิโลเมตร? เป็นน้ำตก 2 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี ผืนป่าและต้นน้ำตะเพินคี่ยังคงสภาพสมบูรณ์ มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่มากว่า 200 ปี เป็นป่าที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสวยงาม? เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
  • หมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ อยู่ใกล้น้ำตกตะเพินคี่ เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขของมึนเมาทุกประเภท กะเหรี่ยงตะเพินคี่ เป็นกะเหรี่ยงด้ายเหลือง นับถือศาสนาพุทธ?? ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปีตลอด 3 วัน 3 คืน จะมีงานพิธีไหว้จุฬามณี ซึ่งนับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำจากไม้ไผ่เหลาแหลมปักไว้ที่ลานหมู่บ้าน

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 2 (พุกระทิง) บ้านวังโหรา อำเภอด่านช้าง

  • อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อยู่ที่บ้านวังโหรา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ 2 (พุกระทิง)
  • น้ำตกพุกระทิง ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 2 (พุกระทิง) ประมาณ 7 กิโลเมตร ใกล้อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
  • วนอุทยานถ้ำเขาวง (หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 3 (ถ้ำพุหวาย) อยู่ที่บ้านพุเตย อำเภอบ้านไร่ ห่างจากอำเภอบ้านไร่ 12 กิโลเมตร
  • ถ้ำพุหวาย ห่างจากวนอุทยาน 150 เมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยหลายรูปแบบถึง 16 จุด มีค้างคาวอาศัยอยู่ประมาณ 9 ชนิด มีโพรงทะลุด้านตรงกันข้ามของถ้ำสามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของป่าสนสองใบ

การเดินทางและที่พัก อุทยานอยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ 80 กิโลเมตร? ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 160 กิโลเมตร? จากอำเภอด่านช้างไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 333 ผ่านถ้ำเขาเวฬุวันไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นป้ายไปอุทยานแห่งชาติพุเตยอีก? 18 กิโลเมตร? และเลยผ่านบ้านป่าขีไปอีกประมาณ? 3 กิโลเมตร? จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 (พุเตย) รถยนต์ที่ใช้ควรเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีกำลังแรงสูง ที่ทำการอุทยานฯ ไปทางอำเภอบ้านไร่ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร? ทางซ้ายมือจะมองเห็นป้ายหมู่บ้านวังคุ้น แล้วเลี้ยวเข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร หรือ ห่างจากอำเภอด่านช้างไปประมาณ 50 กิโลเมตร

อุทยานมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลานกางเต็นท์ สนใจเดินทางไปอุทยานแห่งชาติพุเตย ติดต่อ ตู้ ปณ. 19? อำเภอด่านช้าง? จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย (เขาสน) โทร. 08 1934 2240? หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 โทร. 08 7105 2833, 0 3548 1708? หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 2 (พุกระทิง)? โทร. 08 7056 3370, 0 3552 9215

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*