วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เดินทางตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง? วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน หากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ มีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันเพ็ญวิสาขบูชาทุกปี

ทางขึ้นบันไดไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ

บันไดขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ

ด้านบนพระธาตุดอยสุเทพ

ลานชมวิว วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

มองเห็นสนามบินเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน

นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น. นักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถเดินทางมาที่วัดโดยรถสองแถวประจำทางจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว ซึ่งบริการระหว่างเวลาประมาณ 05.00-17.00 น.

ค่าโดยสารรถแดงจากหน้า ม.เชียงใหม่

- ดอยสุเทพ ขึ้น 40 บาท, ลง 40 บาท, ไป-กลับ 80 บาท

- พระตำหนักภูพิงค์ ขึ้น 70 บาท, ลง 70 บาท, ไป-กลับ 140 บาท

- บ้านแม้ว ดอยปุย (รวมดอยสุเทพ และ พระตำหนักภูพิงค์ ) ไป-กลับ 80 บาท

รถจะออกต่อเมื่อมีผู้โดยสารอย่างน้อย 10 คน

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รูปภาพ. folktravel.com

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*