ข้อมูลท่องเที่ยวเพชรบุรี, การเดินทาง, แผนที่จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ เพชรบุรี จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เพชรบุรี

เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ? เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย? อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร? เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี? ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา

เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร? สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน? มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพเมียนม่าร์?? ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย? ได้แก่? แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก? มีการทำนา? สวนผลไม้? ทำน้ำตาลโตนด? เลี้ยงสัตว์? และทำการประมง

จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ

การเดินทาง

  • รถยนต์เส้นทางที่ 1 ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯขึ้นทางด่วนลงดาวคะนอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อหรือพระราม 2) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี?? รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร
  • รถยนต์เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี? เป็นระยะทาง 166 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี? สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2435 1199, 0 2434 7192, 0 2435 5605 หรือรถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่เพชรบุรีทัวร์? โทร. 0 2435 7408 นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถประจำทางสายใต้หลายสายที่วิ่งผ่านเพชรบุรี เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร? สายกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรี เป็นต้น จากกรุงเทพฯ ยังสามารถเดินทางไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรีได้ คือ กรุงเทพฯ ? ชะอำ,? กรุงเทพฯ?ท่ายาง,? กรุงเทพฯ?บ้านแหลม อีกด้วย

นอกจากนี้จากตัวเมืองเพชรบุรียังมีรถโดยสารไปหัวหิน? ปราณบุรี? ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและราชบุรี

  • รถไฟ จากกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟไปเพชรบุรีและอำเภอชะอำทุกวัน รถไฟออกจาก สถานีรถไฟหัวลำโพง สอบถามรายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690,? 0 2223 7010,? 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th และยังมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน? สอบถามรายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2411 3102

สถานที่ท่องเที่ยว

หาดชะอำ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

แผนที่จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่เมืองเพชรบุรี

ข้อมูล. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนที่. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1 comment to ข้อมูลท่องเที่ยวเพชรบุรี, การเดินทาง, แผนที่จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*