ตัวอย่างโปรแกรมนำเที่ยวเพชรบูรณ์ เขาค้อ ศรีเทพ 1-5 วัน

ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ เพชรบูรณ์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์

พระตำหนักเขาค้อ

รายการที่ 1 เส้นทางในเขตอำเภอเมือง (1วัน)

 • 09.00 น. – ออกเดินทางจากที่พัก – สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง - หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ - นมัสการพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และอัญเชิญในงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่วัดไตรภูมิ - วัดมหาธาตุ - อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง และสวนรุกขชาติผาเมือง
 • 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. – ออกเดินทางไปชมอุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 • 17.00 น. – เดินทางกลับ

รายการที่ 2 เส้นทางในเขตอำเภอเขาค้อ (1วัน)

 • 08.00 น. – ออกเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ - นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก - ชมพระตำหนักเขาค้อ - สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ) - เกษตรที่สูงเขาค้อ - น้ำตกศรีดิษฐ์ - หอสมุดนานาชาติเขาค้อ - พิพิธภัณฑ์อาวุธ - อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
 • 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน - เขาค้อทะเลภู - แวะซื้อของฝากกลับบ้าน
 • 16.00 น. – เดินทางกลับ

รายการที่ 3 เส้นทางในเขตอำเภอเขาค้อและอำเภอหล่มสัก (3 วัน 2 คืน)

วันที่ 1

 • 06.00 น. – ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21
 • 10.00 น. - ถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ – ชมโบราณสถานแบบทวารวดีภายในอุทยานฯ ชมปรางค์สองพี่น้อง และปรางค์ศรีเทพเขาในธรรมจักรศรีเทพ
 • 11.00 น. – ออกเดินทาง
 • 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันที่ไก่ย่างวิเชียรบุรีที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
 • 13.00 น. – ออกเดินทาง - แวะสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง พระผู้สร้างชาติไทยที่อำเภอหล่มสัก
 • 16.00 น. – ชมทัศนียภาพที่งดงามของเขาค้อ
 • 17.00 น. – เดินทางกลับ

วันที่ 2

 • 08.00 น. – รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 น. – ออกเดินทางไปไร่ บี.เอ็น. – ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ไร่ บี.เอ็น. เส้นทางเดินเท้าชมแปลงเพาะปลูกดอกไม้ พืชผักและผลไม้เมืองหนาว หรือชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เขาค้อทะเลภู
 • 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. – ออกเดินทาง - ชมพระตำหนักเขาค้อ และเดินเท้าพิชิตยอดเขาย่า - ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) และอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

วันที่ 3

 • 09.00 น. – ออกเดินทาง ใช้เส้นทางเขาค้อ-หล่มสัก – แวะสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
 • 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ขนมจีนที่อำเภอหล่มสัก
 • 13.00 น. – ออกเดินทาง - แวะซื้อสินค้าของที่ระลึกที่อำเภอหล่มสัก 14.30 น. - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 20.00 น. – ถึงกรุงเทพฯ

รายการที่ 4 เส้นทางภาคเหนือ 6 จังหวัด เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย (5 วัน 4 คืน)

วันที่ 1

 • เช้า - ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและเขาค้อ
 • บ่าย - ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก
 • ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก – พักค้างคืนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2

 • เช้า - เดินทางไปจังหวัดแพร่
 • ชมพระธาตุช่อแฮและแพะเมืองผี – เดินทางไปจังหวัดน่าน
 • บ่าย - ถึงจังหวัดน่านชมพระธาตุแช่แห้ง วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ และวังมัจฉา
 • พักที่จังหวัดน่าน

วันที่ 3

 • เช้า - ออกเดินทางไปจังหวัดพะเยา
 • ชมอุทยานแห่งชาติภูซาง (น้ำตกภูซาง) วัดศรีโคมคำ และกว๊านพะเยา
 • บ่าย - เดินทางไปจังหวัดเชียงราย
 • ชมวัดร่องขุ่น และไร่แม่ฟ้าหลวง
 • พักค้างคืนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 4

 • เช้า - ออกเดินทางไปชมดอยแม่สลอง (เมืองแห่งไร่ชาและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
 • ชมพระตำหนักดอยตุง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน และตลาดชายแดนท่าขี้เหล็ก
 • พักค้างคืนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5

 • เช้า - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*