น้ำตกพันเมตร ชมกล้วยไม้รองเท้านารีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ระนอง

น้ำตกพันเมตร ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ซึ่งอยู่บนยอดเขาเหมืองโชน ตกเป็นชั้นดิ่งลงไปจากเขตจังหวัดระนอง ลงไปทางเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ผืนป่าคลองแสดง น้ำตกมีความสวยงามและยิ่งใหญ่  ที่มีความสูงถึง 1,000 เมตร โดยแบ่งเป็นชั้นย่อยถึง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงนับร้อยเมตร จนเป็นที่มาของชื่อน้ำตกพันเมตร บริเวณโขดหินหน้าน้ำตกมีกล้วยไม้รองเท้านารี ช่องอ่างทองขึ้นอยู่จำนวนมาก และถือเป็นแหล่งกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดที่จัดว่าหาดูได้ยาก เนื่องจากมิได้เปิดให้ท่องเที่ยวเหมือนอุทยานแห่งชาติ

การทัศนศึกษาจะต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าพักแรมในพื้นที่ ถึงผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th และเมื่อได้รับจดหมายตอบอนุมัติ  จากนั้นนำจดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำที่ป่าคลองนาคา ควรติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

การเดินทาง จากตัวเมืองระนอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ระนอง-กะเปอร์ ผ่านน้ำตกหงาวระยะทาง 74 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตั้งอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือ

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*