ล่องแพเขื่อนกิ่วลม อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

เขื่อนกิ่วลม ตั้งอยู่ที่บ้านแลง เขื่อนกิ่วลมอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท แต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน เป็นเขื่อนคอนกรีต มีความสูง 26.50 เมตร ยาว 135 เมตร สันเขื่อนกว้าง 5.35 เมตร บริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำเหมาะแก่การล่องเรือหรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม การล่องแพใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวัน

มีสถานที่น่าสนใจ เช่น แหลมชาวเขื่อน ผาเกี๋ยง ผางาม ทะเลสาบสบพุ หมู่บ้านชาวประมงบ้านสา ฯลฯ ติดต่อบริการล่องแพได้ที่บริเวณเขื่อน หน่วยงานราชการสามารถเข้าพักที่บ้านพักรับรองของกรมชลประทาน? โดยมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 15 วัน ถึง หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-กิ่วลม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบริหารเขื่อนกิ่วลม โทร. 0 5422 3772? หรือ? www.rid.go.th

สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปหากต้องการพักค้างคืนสามารถทำได้สองลักษณะ คือ

1. ล่องแพไปพักที่แพชาวเขื่อน-กิ่วลมรีสอร์ท ซึ่งมีที่พักเป็นบังกะโลตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ โทร. 0 5422 3772 ต่อ 120, 0 5433 4393 (หลัง 18.00 น.)
2.?? ล่องแพและค้างคืนบนแพวังแก้ว ซึ่งเป็นแพติดเครื่องยนต์ หรือค้างคืนที่เกาะวังแก้วรีสอร์ท ติดต่อได้ที่ โทร. 0 5422 3733, 0 5432 5645, 08 9854 1293

การเดินทาง รถยนต์ ห่างจากตัวเมืองไป 38 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง-งาว แยกซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ 623-624 เข้าไปอีก 14 กิโลเมตร รถประจำทาง? ขึ้นรถประจำทางได้ที่ท่ารถประตูชัยโดยรถเข้าไปจอดถึงในตัวเขื่อน ค่าโดยสารคนละ 30 บาท หรือหากจะต้องเช่าเหมามาจากอำเภอเมืองลำปาง ราคา 300-400 บาท

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • No Related Post

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*