พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี  ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปรัชญามหาวิทยาลัยในการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยเพื่อชุมชน  จัดแสดงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ด้านต่าง ๆ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ด้านการค้าทางเรือสำเภา  การอพยพของชาวจีนเข้ามาประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  การจำลองร้านขายยาแผนโบราณ  ภูมิปัญญาชาวจีนด้านการทอผ้า วรรณกรรมที่แปลจากภาษาจีน  นิทรรศการ 90 ปีมูลนิธิปอเต็กตึ๊งและยังมีพิพิธภัณฑ์สมุทรปราการจัดแสดงของที่ได้รับจากชุมชนเช่น สามล้อ  เรือ อุปกรณ์ทำนา

การเดินทาง รถประจำทางสาย  132, 133, ปอ. 537 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา  08.30-16.30 น.   ปิดบริการวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร. 0 2312 6300 ต่อ  1339, 1346

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*