ค่ายบางกุ้ง โบสถ์ปรกโพธิ์ สมุทรสงคราม

ผู้สนับสนุน

ค่ายบางกุ้ง เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของ จ. สมุทรสงคราม มีโบสถ์ปรกโพธิ์ เป็นหนึ่งใน Unseen ของประเทศไทย ถ้ามาถึงอัมพวาแล้วต้องแวะมาเที่ยวที่นี่ เนื่องจากห่างจากอัมพวาเพียง 6 กิโลเมตร เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ และรูปปั้นนักมวยในท่าทางต่อสู้ รูปปั้นการต่อสู้ฟันดาบ ค่ายแห่งนี้เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

รูปปั้นนักมวยในท่าทางต่อสู้

อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อพ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้ง เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง เนื่องจากเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้ในการเดินทัพ โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของทหาร พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้คนจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย ค่ายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนี่งว่า ค่ายจีนบางกุ้ง พระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่า ?ทหารภักดีอาสา?

ในปีพ.ศ.2311 พระเจ้ากรุงอังวะทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรี มาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรี(บุญมา) ร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกแตกพ่าย นับเป็นค่ายทหารไทยที่สร้างความเกรงขามให้กองทัพพม่า สร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมา และเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 200 ปี จนมาถึงปี พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์?? โดยทำพิธียกศาลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2511

โบสถ์หลวงพ่อดำ หรือ โบสถ์ปรกโพธิ์

ภายในบริเวณค่ายยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชาวบ้านเรียกว่า? ?โบสถ์หลวงพ่อดำ? มีลักษณะพิเศษคือ โบสถ์ทั้งหลังปกคลุมด้วยต้นไม้ถึงสี่ชนิด คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ชาวบ้านเรียกว่า โบสถ์ปรกโพธิ์

ซ้าย. หลวงพ่อดำ หรือ หลวงพ่อนิลมณี ขวา. ด้านหน้าโบสถ์ปรกโพธิ์

ด้านในของโบสถ์ปรกโพธิ์อากาศเย็นสบาย เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและให้ความชื้น

โบสถ์ปรกโพธิ์ ปกคลุมด้วยต้นไม้ถึงสี่ชนิด คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง มีรากปกคลุมทั้งตัวโบสถ์ช่วยค้ำให้ตัวโบสถ์แข็งแรง ไม่ทรุด

หลังจากชมความงามของโบสถ์ปรกโพธิ์แล้ว สามารถเดินหรือขับรถไปเที่ยวที่วัดบางกุ้งได้ต่อที่ฝั่งตรงข้าม ภายในวัดบางกุ้ง มีสวนสัตว์ขนาดย่อยให้ได้ชมกัน เช่น นกกระจอกเทศ, นกยูง, หมูป่า, ค่างแว่น, ลิง, กวางแดง, แพะ, กระต่าย, เต่า , ฯลฯ และที่บริเวณหลังวัดติดกับแม่น้ำแม่กลอง สามารถไปชมวิว ให้อาหารปลาที่ท่าน้ำวัดบางกุ้งได้

วัดบางกุ้ง อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกับค่ายบางกุ้งแต่อยู่คนละฝั่งกัน มีถนนตัดผ่านกลาง ภายในวัด มีโบสถ์เก่าประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อยและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมและภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในซุ้มขนาบข้างด้วยอัครสาวกนั่งพนมมือ

ซื้ออาหารให้ทานสัตว์ ราคาไม่แพง

ซื้อผักบุ้งเลี้ยงแพะ

ซ้าย. ค่างแว่นถิ่นใต้ ขวา. นกยูง

ด้านหลังวัดติดกับแม่น้ำแม่กลอง สามารถล่องเรือไปอัมพวาได้ ริมสองฝั่งแม่น้ำจะเป็นบ้านของชาวบ้าน ส่วนมากจะทำสวนกันเป็นหลัก

สามารถซื้ออาหารปลาจากในวัด ถุงละ 5 บาทมา โปรยให้ปลาได้ ปลามีค่อนข้างเยอะ

การเดินทาง ใช้เส้นทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก (เส้นทางเดียวกับอุทยาน ร.2) ขับเลยอุทยาน ร.2 ไป ก่อนถึงอาสนวิหารแม่พระบังเกิด เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระอัมรินทร์ ข้ามแม่น้ำแม่กลอง แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไป จะเห็นค่ายบางกุ้งอยู่ทางขวามีลานจอดรถอยู่ด้านหน้า ส่วนวัดบางกุ้งจะอยู่ซ้ายมืออยู่ฝั่งตรงข้ามกัน

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*