เที่ยวลำพูน เมืองเก่าล้านนา นามว่านครหริภุญไชย

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย

ลำพูน(Lamphun) เดิม เรียกว่า ?นครหริภุญไชย? มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีอายุการก่อสร้างเมืองมากว่า 1300 ปีเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ.1200?ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อแรกสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงละโว้พระนามว่า ?จามเทวี? มาปกครองเมือง

จังหวัดลำพูน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

ลำพูน อยู่ทางใต้ของเชียงใหม่ ด้าน ตะวันออก ติดกับจังหวัดลำปาง ที่เที่ยวในจังหวัดลำพูนแม้จะมีไม่เยอะนักด้วยความเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในตัวเมืองเราจะเห็นวัดเก่าๆ เรือนแถวโบราณ และตึกเก่ารายเรียงอยู่สองข้างทาง เหมาะแก่การเที่ยวชมวัด ศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม โดยเฉพาะความเก่าแก่ในเขต อ.เมือง

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร(Wat Phra That.Harinphunchai) ชาว ล้านนามีความเชื่อว่า การไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเป็นความเชื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากล้านนา. ดังนั้นพระธาตุประจำปี เกิด จึงมักจะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย?.วันนี้จะพาไปแวะไหว้พระธาตุประจำปี เกิดของคนที่เกิดในปีระกา..

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน ทิศเหนือติดถนนอัฏฐารส ทิศใต้ติดถนนสุพรรณรังษี ทิศตะวันออกติดประตูท่าสิงห์ ถนนรอบเมือง และถนนอินทยงยศทาง ทิศตะวันตก เป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูนมายาวนาน

สิ่งที่น่าสนใจภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย

สิงห์ใหญ่หน้าประตูวัด ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้ม ประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบ ด้วยซุ้มยอดเป็น ชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่น สูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช เมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆารามวิหาร
เมื่อผ่าน ซุ้มประตูเข้าไปก็จะมองเห็นวิหารหลวง เป็นวิหารหลัง ใหญ่มีพระระเบียงรอบด้านและมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็น วิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466 วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนากิจทุกวันพระ

ภายในวิหาร ประดิษฐานพระปฏิมาใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง บน แท่น แก้วรวม 3 องค์ และพระพุทธปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้น และชั้นกลางอีกหลายองค์

พระบรมธาตุหริภุญไชย หลังวิหารหลวง จะมีพระเจดีย์ แบบล้านนาไทยแท้ๆ ที่ลงตัวสวยงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุหริภุญไชย เป็นพระเกศ บรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ประกอบด้วยฐานปัทม์ แบบฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม สูง 25 วา 2 ศอก ฐานกว้าง 12 วา 2 ศอก 1 คืบ ?

มีสัตติบัญชร (รั้วเหล็กและทองเหลือง) 2 ชั้น สำเภาทองประดิษฐานอยู่ประจำรั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือ และทิศใต้ มีซุ้มกุมภัณฑ์ และฉัตรประจำสี่มุม และหอคอยประจำทุกด้านรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูปนั่งทุกหอ นอกจากนี้ยังมีโคมประ ทีป และแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในวันเพ็ญ เดือน 6 จะมีงานนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุ ทุกปี ที่พระบรมธาตุแห่งนี้

พระสุวรรณเจดีย์

ทางขวาของพระ บรมธาตุ จะมี พระสุวรรณเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 สร้างขึ้น โดยพระนางปทุมวดี อัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราช ภายหลัง เมื่อสร้างพระธาตุฯ เสร็จแล้วได้ 4 ปี พระ สุวรรณเจดีย์องค์นี้เป็น รูปแบบพระปรางค์ 4 เหลี่ยม ฝีมือช่าง ละโว้มีพระพุทธรูปประจำซุ้มฝีมือและแบบขอม หลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง ยอดพระเจดีย์มีทองเหลืองหุ้มอยู่ภาย ใต้ฐานชั้นล่างเป็นกรุบรรจุพระเปิม ซึ่งเป็นพระเครื่องชนิดหนึ่ง

จากนั้นไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หมู่บ้านแกะสลักอำเภอแม่ทา ซึ่งตั้งอยู่ใน อ. แม่ทา จ. ลำพูน

เมื่อเราขับรถไป ตามถนนสายแม่ทา-ท่าจักร ประมาณ 15 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนองยางไคล ตำบลทุ่งทาหลวง และบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง จะเป็นแหล่งผลิตไม้ฉำฉาแกะสลัก แหล่งใหญ่ของสินค้า OTOP เอกลักษณ์ล้านนาที่มีชื่อเสียงอีกประเภทหนึ่งของจังหวัดลำพูน

สล่า (สะ-หล่า) หรือช่างพื้นบ้านที่อำเภอแม่ทา ในยามปกติก็เป็นชาวไร่ชาวนาเช่นชาวบ้านทั่วไป เมื่อว่างจากงานเพาะปลูกจะหันไปทำงานช่าง โดยเฉพาะงานช่างไม้แกะสลักเมื่อ 40 กว่าปีก่อน ช่างเหล่านี้ได้ริเริ่มนำไม้สักมาแกะสลักเป็นงานประติมากรรมขนาดเล็ก มีผู้สนใจสั่งทำนำไปประดับตกแต่งอาคารสถานที่ กลายเป็นสินค้าขายดีเรื่อยมา ต่อ มาไม้สักเป็นไม้สงวนจำเป็นต้องหาไม้อื่นมาทดแทน ขั้นแรกลองใช้ไม้งิ้ว แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ไม้ฉำฉา พบว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกับไม้สักจึงใช้ไม้นี้เรื่อยมา?.

งาน แกะสลักไม้ฉำฉาของชาวบ้านอำเภอแม่ทา ได้พัฒนาฝีมือ รูปแบบ มาเรื่อยๆ เช่น ทำรูปพระพุทธรูปปางต่างๆ รูปสัตว์ การ์ตูน รูปคน และรูปดอกไม้ ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องประดับบ้าน ฯลฯ ทำให้ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนที่ส่งไปขายยังจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง

ข้อมูลเสริมคะ การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

1. คนเกิดปีชวด หรือปีหนู (ปีใจ้) ธาตุน้ำ

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปี ชวดเป็นปีแรกของปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็น หนู พระธาตุประจำปีเกิดนี้ จะได้พระธาตุศรีจอมทอง แห่งวัดพระธาตุศรีจอมทอง ตั้งอยู่ ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุนี้มีลักษณะศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่ แม้จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็งดงาม นอกจากนี้ยังมีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตกาลจนปัจจุบัน

2. คนเกิด ปีฉลู หรือปีวัว (ปีเป้า) ธาตุดิน

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ปี ฉลู มีลักษณะทางสัญลักษณ์เป็นรูป วัว พระธาตุประจำปีเกิดปีนี้ คือพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พระธาตุแห่งนี้เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมสกุลช่างลำปาง ปรากฏอิทธิพลไทลื้อ วัดพระธาตุลำปางหลวงเลื่องลือในปาฏิหาริย์ของพระธาตุที่สะท้อนเป็นภาพกลับ หัวในพระวิหารและมณฑป

3. คนเกิด ปีขาล หรือปีเสือ (ปียี) ธาตุไม้

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

บรรจุ พระธาตุข้อศอกข้างซ้าย

ปี ขาล มีสัญลักษณ์เป็นรูป เสือ พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุช่อแฮ แห่งวัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นพระธาตุสำคัญและเป็นพระธาตุประจำเมือง มีลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสกุลช่างเมืองแพร่ สกุลช่างนี้หากพิจารณาในรายละเอียด จะพบอิทธิพลศิลปะสุโขทัยแอบแฝงอยู่ ลักษณะทางภายภาพจะมีความชะลูดประกอบกับตำแหน่งที่ตั้งเป็นเนินเขา จะทำให้คนเห็นได้แต่ไกล

4. คนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่าย (ปีเหม้า) ธาตุน้ำ

พระธาตุประจำปีเกิด คือพระธาตุแช่แห้ง อ.เมือง จ.น่าน

ปี เถาะมีสัญลักษณ์เป็นรูป กระต่าย พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุแช่แห้ง แห่งวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สกุลช่างเมืองน่านจะปรากฏอิทธิพลล้านนาจากเมืองเชียงรายและอิทธิพลไทลื้อ สำหรับพระธาตุแช่แห้งนี้ โดยรวมเป็นลักษณะช่างล้านนา แต่หากลงลึกในรายละเอียด จะพบฝีมือช้างพื้นเมืองไทลื้อผสมกันอย่างลงตัว พระธาตุแช่แห้งมีทรงค่อนข้างสูง แต่มีความละไมจากเส้นรูปแตกต่างไปจากเมืองแพร่

5. คนเกิด ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ (ปีสี เมืองเหนือเรียกพญานาค) ธาตุดิน

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปี มะโรง มีสัญลักษณ์เป็น งูใหญ่ อันหมายถึงพญานาคหรือมังกร พระธาตุประจำปีเกิดนี้จะได้แก่ พระธาตุพระพุทธสิหิงค์ แห่งวัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์เป็นวัดใหญ่และสำคัญมากที่อยู่กลางเมือง สถาปัตยกรรมภายในวันนี้จัดว่างดงามมาก ด้วยเป็นฝีมือช่างหลวงของนครเชียงใหม่ พระธาตุจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก และตั้งหลบอยู่ภายใน มีการตกแต่งน้อย ถือว่าเป็นความงามที่เรียบง่าย

6. คนเกิด ปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก (ปีใส้) ธาตุน้ำ

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ ที่พุทธคยา หรือพระมหาเจดีย์ฯ จำลองที่วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา

หรือไหว้ต้นโพธิ์ วัดโพธารามมหาวิหาร สิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปี มะเส็ง มีสัญลักษณ์เป็น งูเล็ก สำหรับพระธาตุประจำปีเกิดนั้นอยู่ไกลนัก นั่นคือพระมหาเจดีย์พระพุทธคยา ประเทศอินเดีย อันเป็นปูชนียสถานที่ประดิษฐานอยู่ไกล คนโบราณจึงใช้เจดีย์เจ็ดยอดเมืองเชียงใหม่แทน และภายหลังมีการจำลองพระมหาเจดีย์ฯ มาสร้างขึ้นที่วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา ซึ่งทำให้คนที่มีศรัทธาจะไปนมัสการทำได้ง่ายขึ้น

7. คนเกิด ปีมะเมียหรือปีม้า (ปีสะง้า) ธาตุไฟ

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุย่างกุ้ง (พระธาตุตะโก้ง) หรือพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า

หรือวัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก แทน

ปี มะเมีย มีสัญลักษณ์เป็นรูป ม้า พระธาตุนี้จะได้แก่พระธาตุชเวดากอง แห่งเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เจดีย์นี้มีการต่อเติมมากมายหลายหลัง ทำให้รูปแบบพัฒนาไปเรื่อยๆ ลักษณะสุดท้ายได้มีลักษณะเป็นศิลปะพม่าอย่างเต็มที่ และมีอายุร่วมสมัยทางศิลปะกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากเดิมที่เป็นงานศิลปะมอญร่วมสมัยอยุธยาของเรา

8. คนเกิด ปีมะแมหรือปีแพะ (ปีเม็ด) ธาตุดิน

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปี มะแม มีสัญลักษณ์เป็นรูป แพะ พระธาตุประจำปีเกิดปีนี้คือ พระธาตุดอยสุเทพ แห่งวัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุนี้เป็นพระธาตุสำคัญของเมืองเชียงใหม่ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนล้านนา ลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบล้านนา-เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนภูเขา ทำให้เจดีย์ดูงดงามและเด่นชัด

9. คนเกิดปีวอกหรือปีลิง (ปีสัน) ธาตุดิน

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ปี วอก มีสัญลักษณ์เป็นรูป ลิง พระธาตุประจำวันเกิดนี้เป็นพระธาตุที่แตกต่างไปจากพระธาตุอื่นๆ ที่กล่าวมา นั่นคือพระธาตุพนม แห่งวัดพระธาตุพนม อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุนี้เป็นพระธาตุที่มีลักษณะพื้นเมืองของอาณาจักรโคตรบูรณ์โบราณ ได้มีการปรับปรุงมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยอยุธยา ในปีพุทธศักราช 2517 ได้ล้มลง ยังความเศร้าโศกแก่ประชาชนชาวไทย-ลาวเป็นอย่างมาก ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์ตามลักษณะเดิมแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2519

10. คนเกิดปีระกาหรือปีไก่ (ปีเร้า) ธาตุเหล็ก

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน

ปี ระกา มีสัญลักษณ์เป็นรูป ไก่ พระธาตุประจำปีเกิดจะเป็นพระธาตุหริภุญชัย แห่งวัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ศิลปกรรมล้านนา สกุลช่างเมืองลำพูนนี้มีทั้งที่เป็นแบบนี้ปรากฏอิทธิพลลพบุรี(ละโว้) และที่มีอิทธิพลเมืองใหม่ ซึ่งวัดพระธาตุหริภุญชัย จะมีลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมในแบบหลัง ซึ่งจะมีลักษณะที่งดงามและลงตัว

11. คนเกิด ปีจอหรือปีหมา (ปีเส็ด) ธาตุดิน

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

สามารถบูชา รูป หรือไปไหว้พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แทน

ปี จอ มีสัญลักษณ์เป็นรูป สุนัข พระธาตุประจำปีนี้เดิมเป็นพระธาตุจุฬามณี ซึ่งเชื่อกันว่าจะประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ มาภายหลังได้มีการสร้างพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีที่วัดเกตุการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงใช้พระธาตุนี้แทน ศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนารุ่นหลัง

12. คนเกิดปีกุนหรือปีหมู (ปีใค้บางตำราเป็นช้าง ) ธาตุน้ำ

พระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ปี กุน มีสัญลักษณ์เป็นรูป สุกร แต่สำหรับคนล้านนาจะใช้ ช้าง พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุดอยตุงแห่งวัดดอยตุง อำเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย เมืองเชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่ร่วมสมัยกับสุโขทัยและเมืองเชียงใหม่ มีสัญลักษณ์ล้านนา ผสานอิทธิพลพื้นเมืองปูชนียสถานในเมืองเชียงราย จะมีขนาดไม่ใหญ่ และมักให้ความรู้สึกสงบและสันโดษ

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*